Grot­te­ne i Va­ti­ka­net

Ny Vitenskap - - Historie -

Un­der ba­si­li­ka­en lig­ger ka­pel­ler som er de­di­sert til uli­ke hel­ge­ner, i til­legg til grav­kam­re for kon­ger, dron­nin­ger og pa­ver tilbake til 900-tal­let. Det al­ler hel­ligs­te er St. Pe­ters grav­kam­mer. Han døde mar­tyr­dø­den og ble kors­fes­tet un­der kei­ser Neros for­føl­gel­se av krist­ne. Grav­kam­me­ret, som ble opp­da­get un­der en ut­grav­ning på 1940-tal­let, inne­holdt bein­res­ter fra en mann i 60-åre­ne og had­de in­skrip­sjo­nen «Pe­ter er her» på gresk. Fors­ker­ne er frem­de­les ueni­ge om lev­nin­ge­ne vir­ke­lig er hans.

Ut­sikt over Pe­ters­plas­sen fratop­pen av kir­kens kup­pel.

Man an­tar at St. Pe­ters grav­kam­mer lig­ger un­der bal­da­ki­nen.

Be­sø­ken­de kan klat­re 551 trappe­trinn til top­pen av Miche­l­ange­los kup­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.