Hva er egent­lig for­skjel­len mel­lom ma­skin­vare og pro­gram­vare?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Ma­skin­vare (hard­wa­re) er de fy­sis­ke data­ma­skin­de­le­ne, som en baer­bar PC el­ler en hard­disk. Pro­gram­vare (soft­ware) er de ikke-fy­sis­ke de­le­ne av data­ma­ski­nen, som for ek­sem­pel data og pro­gram­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.