Hva er miso­fo­ni?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Selv om det bok­sta­ve­lig talt de­fi­ne­res som «mot­vil­je mot lyd», mis­li­ker ikke de som li­der av miso­fo­ni alle ty­per støy. De som li­der av den­ne til­stan­den, er føl­som­me over­for vis­se «trig­ge­re» som kan fram­kal­le umid­del­ba­re og sterkt ne­ga­ti­ve, fø­lel­ses­mes­si­ge re­ak­sjo­ner. Dis­se va­rie­rer fra per­son til per­son, men en fel­les­nev­ner er slaf­sing, puste­ly­der i ne­sen og be­stikk som skra­per mot en tal­ler­ken.

Miso­fo­ni er mer van­lighos jen­ter og ut­vik­ler seg ofte i barn­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.