Hvem fant opp dør­klok­ka?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Den skots­ke in­ge­ni­ø­ren Wil­liam Murd­och la­get en me­ka­nisk dør­klok­ke av rør med kom­pri­mert luft i 1817. I 1831 fant den ame­ri­kans­ke vi­ten­skaps­man­nen Joseph Hen­ry opp den førs­te elek­tris­ke dør­klok­ka som kun­ne be­tje­nes på av­stand via elek­tris­ke led­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.