Hvor­for spal­ter pris­mer lys?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Pris­mer bry­ter for­skjel­li­ge lys­bølge­leng­der i litt for­skjel­li­ge vink­ler, noe som får hvitt lys til å dele seg opp i sine iboen­de far­ger. Idet ly­set går inn i en glass­pris­me i en vin­kel, end­res far­ten og ret­nin­gen på lys­strå­le­ne for­di de går sak­te­re gjen­nom glass enn luft. Den­ne krum­min­gen av ly­set kal­les lys­bryt­ning. Alle ly­sets bølge­leng­der (el­ler far­ger) brytes for­skjel­lig; fio­lett lys krum­mes mest og rødt minst, og det­te gir en hel regn­bue.

New­ton var den førs­te som for­klar­te hvor­for pris­mer sprer hvitt lys i sine iboen­de far­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.