SLA­GET OM CAM­BRAI

Da pigg­trå­den på slag­mar­ke­ne i Frank­ri­ke hind­ret all fram­drift, gikk ka­va­le­ri­et fra hest til pan­ser.

Panzer - - Innhold - PER ERIK OLSEN

Tid­lig på mor­ge­nen ons­dag 21. no­vem­ber 1917 ble Eng­lands be­folk­ning for førs­te gang un­der den førs­te ver­dens­krig vek­ket av rin­gen­de kirke­klok­ker. De fei­ret den uven­te­de og dra­ma­tis­ke sei­e­ren de bri­tis­ke styr­ke­ne had­de vun­net da­gen før – ved byen Cam­brai i det nord­li­ge Frank­ri­ke. Det var førs­te gang si­den de to enor­me hæ­re­ne had­de blitt sit­ten­de fast i skyt­ter­gra­ve­ne på vest­fron­ten, at den tys­ke for­svars­lin­jen Hin­den­burg-lin­jen ble brutt igjen­nom av al­li­er­te styr­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.