FO­KUS:

SLA­GET OM KIEV

Panzer - - Innhold -

Tys­ke sol­da­ter støt­tet av Stug Iii-vog­ner ryk­ker frem i Ukrai­na. De møt­te kraft og mot­stand man­ge ste­der på vei mot Kiev. Sla­get står som selve kron­ek­sem­pe­let på hvor­dan sta­dig sva­ke­re tys­ke for­ma­sjo­ner kun­ne ut­nyt­te Stalins lam­men­de ef­fekt på sine un­der­ord­ne­de i kri­gens førs­te må­ne­der, og opp­nå noen av ver­dens­his­to­ri­ens størs­te mi­li­tæ­re sei­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.