PRO­DUK­SJON AV DE ULI­KE MO­DEL­LE­NE

Ausf. A, 1/BW (Sd.kfz.161):

Panzer - - Panzer IV -

35 pro­du­sert av Krupp-gru­son, mel­lom no­vem­ber 1937 og juni 1938.

Ausf. B, 2/BW: 42 pro­du­sert av Krupp-gru­son, mel­lom mai og ok­to­ber 1938.

Ausf. C, 3/BW: 140 pro­du­sert av Krupp-gru­son, mel­lom ok­to­ber 1938 og au­gust 1939.

Ausf. D, 4/BW + 5/BW: 200 + 48 pro­du­sert av Krupp-gru­son, mel­lom ok­to­ber 1939 og ok­to­ber 1940.

Ausf. E, 6/BW: 206 pro­du­sert av Krupp-gru­son, mel­lom ok­to­ber 1940 og april 1941.

Ausf. F, 7/BW: 471 pro­du­sert av Krupp-gru­son, Vomag og Ni­bel­un­gen­wer­ke mel­lom april 1941 og mars 1942.

Ausf. F2, 7/BW (Sd. Kfz.161/1): Fore­lø­pig plan­lagt som Ausf. F-chas­sis byg­get med lang 7,5 cm KWK40 L/43 ho­ved­ka­non, fikk se­ne­re nav­net Auf. G og 8/BW.

Ausf. G, 8/BW: 1,927 pro­du­sert av Krupp-gru­son, Vomag og Ni­bel­un­gen­wer­ke mel­lom mars 1942 og juni 1943.

Ausf. H, 9/BW (Sd. Kfz.161/2): 2324 pro­du­sert av Krupp-gru­son, Vomag og Ni­bel­un­gen­wer­ke mel­lom ju­ne 1943 og fe­bru­ar 1944.

Ausf. J, 10/BW: 3160 pro­du­sert av Vomag Ni­bel­un­gen­wer­ke mel­lom fe­bru­ar 1944 og april 1945.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.