ULI­KE VA­RI­AN­TER BA­SERT PÅ PANZER IVCHASSIS

Panzer - - Panzer IV -

Tau­ch­pan­zer IV: 42 byg­get om fra jul 1940 som støtte­pan­ser­vogn som kun­ne kjø­re un­der vann.

Pan­zer­be­fehl­swa­gen:

Kom­mando­vogn med eks­tra ra­dio­ut­styr 17 byg­get som Ausf. J og yt­ter­li­ge­re 88 chas­sis byg­get om.

Pan­zer­be­obachtung­s­wa­gen IV: Ar­til­le­ri­ob­ser­va­sjons­pan­ser med eks­tra ra­dio 133 byg­get om fra Ausf. J-mo­del­len.

Sturm­pan­zer IV: Tung storm­ka­non med 15,0 cm in­fan­te­ri­ka­non.

Sturm­geschütz IV: Storm­ka­non, lik Stug III, med 7,5 cm ka­non.

Jagd­pan­zer IV og Panzer IV/70: Pan­ser­je­ger med 7,5 cm ka­non.

Nashorn: Tung Pan­zer­je­ger med 8,8 cm pan­ser­vern­ka­non.

Hum­mel: selv­dre­vet ar­til­le­ri med 150 mm hau­bit­ser.

Flakpanzer IV: Fire ty­per flak­pan­se­re byg­get på Panzer Iv-chas­sis.

Brück­en­le­ger IV b+c: 20+4 bro­leg­ger­pan­ser­vog­ner byg­get av Krupp og Ma­gi­rus, på Ausf. C- og Ausf. D-chas­sis, mel­lom fe­bru­ar og mai 1940.

Brück­en­le­ger IV s (Sturm­s­teg­pan­zer): 4 an­greps­bro­leg­ge­re byg­get om av Ausf. C-chas­sis i 1940.

Berge­pan­zer IV: 21 pans­re­de ber­gings­pan­se­re byg­get om fra Panzer Iv-chas­sis mel­lom ok­to­ber og de­sem­ber 1944.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.