TYS­KE PANSERVOGNER I NOR­GE

Panzer - - Panserkrig Norge I -

Da Hitlers pan­ser­styr­ker ble land­satt i Nor­ge be­sto pan­ser­av­de­lin­gen stort sett av let­te vog­ner. Her er en over­sikt over hvil­ke panservogner som ble brukt i Nor­ge vår­en 1940.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.