All­sang på Sølv­ber­get

Rogalands Avis - - Samfunn -

Ar­tis­ten Svein Tang Wa har nett­opp ut­gitt sin tred­je pla­te på 30 år. Den nye pla­ten he­ter «Per­ler fra Svein».

Sam­men med Jo­han Egde­tveit på trekk­spill pre­sen­te­rer han klas­sis­ke stav­an­ger­vi­ser sig­nert ham selv og and­re. Ar­ran­ge­men­tet fin­ner sted på Sølv­ber­get klok­ken 12.00 i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.