Bok­prat med Pet­ter­sen

Rogalands Avis - - Samfunn -

I and­re ut­ga­ve av Er­ling J. Pet­ter­sens bok, «Gud sett neden­fra», har det kom­met et nytt ka­pit­tel med sterk brodd mot den nors­ke re­gje­rin­gens unn­fal­len­het i kam­pen mot atom­vå­pen.

Det­te vil han snak­ke om i kvel­dens fore­drag i Bok­hu­set, som lig­ger i Kirke­gata. Fore­dra­get star­ter klok­ken 19.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.