Nek­tet å gå

Rogalands Avis - - Samfunn -

Klok­ken 07.30 søn­dag måt­te en po­liti­pa­trul­je dra til en bo­lig på Hund­våg etter at de had­de fått mel­ding om en fest­del­ta­ker som nek­ter å gå fra ste­det.

Gjes­ten ble bort­vist fra ste­det, og hus­ei­er, en 29 år gam­mel kvin­ne, ble am­per og skal­let en kvin­ne­lig po­liti­be­tjent i an­sik­tet. Hun blir an­meldt for trus­ler, kroppskren­kel­se og vold mot po­li­ti­et og ble satt i ar­rest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.