Mye fyll og bråk på byen

Rogalands Avis - - Samfunn -

Po­li­ti­et mel­der at det har va­ert mye fyll og bråk i dis­trik­tet natt til søn­dag.

I alt ble 12 per­soner bort­vist fra by­sen­tra. Man­ge kla­ger på rus­sen som hol­der folk våk­ne med sine ge­dig­ne mu­sikk­an­legg. Fle­re ad­vars­ler er gitt til sjå­fø­rer av russe­bi­ler/busser om mu­li­ge kon­se­kven­ser der­som på­legg ikke føl­ges, mel­der po­li­ti­et.

I til­legg ble fle­re hjemme­fes­ter stan­set, en­ten ved at ope­ra­sjons­sen­tra­len ring­te og påla fest­del­ta­ker­ne å dem­pe seg, el­ler ved di­rek­te opp­møte med po­liti­pa­trul­je med sam­me bud­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.