Tatt med 2,12 i pro­mil­le

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER TING­RETT: En mann er dømt for å ha kjørt bil med 2,12 i pro­mil­le.

Kjøre­tu­ren fant sted på Hin­na den 18. no­vem­ber i fjor om­kring klok­ken 20.20.

Da had­de 29-årin­gen va­ert hos en ka­me­rat, der han had­de druk­ket vod­ka og øl.

Iføl­ge 29-årin­gen ble han nok­så be­ru­set, tok bi­len og kjør­te av går­de. Noen vars­let po­li­ti­et, som kom og på­grep ham.

Stav­an­ger ting­rett kom til at straf­fen skul­le set­tes til feng­sel i 27 da­ger. Han må også be­ta­le 20.000 kro­ner i bot og mis­tet fø­rer­ret­ten i to år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.