– Våk­net av stem­mer

Rogalands Avis - - Samfunn - Trb@ro­ga­lands­avis.no

Jan Hauke­land og sam­bo­er Ma­rit Wang våk­net av at det smalt om­kring dem.

Sam­boer­pa­ret tok fre­dag tu­ren ut til Sokn cam­ping for å få fred. Lite ante de da hvor dra­ma­tisk det skul­le bli.

– Vi bor ved Sør­mar­ka Are­na, og da det skul­le va­ere russe­treff der, be­stem­te vi oss for å dra hit med bo­bi­len, sier Jan Hauke­land og fort­set­ter:

– Vi våk­net av at vi hør­te stem­mer, og vi hør­te også smell som om noen send­te opp fyr­ver­ke­ri.

Iføl­ge Hauk­land kik­ket han da ut av vin­du­et på bo­bi­len. – Da var alt i fyr og flam­me. – Hva tenk­te du da?

– Vi had­de fire hun­der i bi­len og tenk­te på at vi måt­te få red­det dis­se. Bo­bi­len vår var par­kert bare 20 me­ter fra ste­det der det brant. Vi opp­lev­de det som sva­ert dra­ma­tisk, og det ble enda mer dra­ma­tisk da vi fikk vite at det var folk i cam­ping­vog­nen. Det­te er så tra­gisk, sier Hauke­land, som ikke kjen­te dem som om­kom i bran­nen.

Tett i tett

Cam­ping­vog­ne­ne står re­la­tivt tett i tett på Sokn cam­ping.

– Det skal va­ere fire me­ter mel­lom hver vogn, men jeg vil­le ikke stått så na­er bran­nen, sier Hauke­land.

– Det­te her var ikke noe sa­er­lig. Ufat­te­lig tra­gisk. Flam­me­ne er far­li­ge, sier sam­bo­er Ma­rit Wang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.