– Kjempe­tra­gisk

Rogalands Avis - - Samfunn -

Tom­my Dit­løv­sen, som dri­ver spise­ste­det ved Sokn cam­ping, er sva­ert pre­get av bran­nen.

Det var stil­le på Sokn cam­ping lør­dag for­mid­dag. Folk gikk rundt og snak­ket lav­ma­elt med hver­and­re om den tra­gis­ke bran­nen de had­de va­ert vit­ne til noen ti­mer tid­li­ge­re.

I ka­fe­en på ste­det sit­ter Tom­my Dit­løv­sen. Han dri­ver denne og var ty­de­lig pre­get av hen­del­sen.

– Det­te er kjempe­tra­gisk. Jeg blir dår­lig. Det kan ikke bli ver­re enn det­te. Jeg var venn med ham som døde, og søn­nen min var venn med søn­nen hans. Det­te er fryk­te­lig, sier Dit­løv­sen til RA.

Lør­dag for­mid­dag opp­lys­te po­li­ti­et at det var en mor, far og en sønn som om­kom i bran­nen.

– Jeg fikk te­le­fon om bran­nen tid­lig i mor­ges og kjør­te fort hit, for å si det sånn, sier Dit­løv­sen og fort­set­ter:

– Nå job­ber vi med å ta vare på hver­and­re, vi som er her. Kom­mu­nen har va­ert her med sitt krise­team. Nå er ting nødt til å gå vi­de­re, sier han.

FOTO: TO­RE BRULAND

PRE­GET: Tom­my Dit­løv­sen er sva­ert pre­get av bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.