Krü­ger spør om FFF

Rogalands Avis - - Samfunn -

Ut­valgs­le­der Kåre Rei­ten (H) trom­mer sam­men til møte i Kom­mu­nal­sty­ret for leve­kår i dag klok­ken 15.30. Blant sa­ker til be­hand­ling, in­ter­pel­la­sjo­ner og spørs­mål vil Lin­da Susan­ne Krü­ger (Ap) ta opp Fiks Fer­ri­ge Fe­rie (FFF) ved­rø­ren­de barn med spe­si­el­le be­hov som ikke har fått plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.