Vest­lan­dets ho­ved­stad

Rogalands Avis - - Kommentar -

Noregs Mål­lag har også kas­tet seg på bøl­gen av kri­tikk mot de nye fyl­kes­nav­ne­ne Vest­land, Inn­lan­det og Vi­ken. Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne skal bli det nye fyl­ket Vest­land uten -et, mens Ro­ga­land og Mø­re og Roms­dal står uten­for i res­ten av Vest­lan­det.

Kan­skje like greit? La Ber­gen va­ere ho­ved­stad i Vest­land, mens Stavanger en­de­lig blir Vest­lan­dets ho­ved­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.