– Bil tok fyr

Rogalands Avis - - Samfunn -

Rundt klok­ken 07.00 i går mor­ges fikk po­li­ti­et mel­ding om et tra­fikk­uhell mel­lom to bi­ler i Prest­vei­en i Sand­nes.

– Den ene bi­len har tatt fyr, meld­te ope­ra­sjons­le­der i Sør­vest po­liti­dis­trikt. Like etter ble bran­nen meldt sluk­ket.

– Det var kun fø­rer i hver bil, og beg­ge fram­står som uskadd. In­gen tra­fi­ka­le pro­ble­mer på ste­det, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.