Gjen­kjent på vi­deo og tatt

Rogalands Avis - - Samfunn -

LØKKEVEIEN: Klok­ken 03.48 natt til i går fikk po­li­ti­et mel­ding om inn­brudd i en bil i par­ke­rings­an­leg­get Kyr­re ved Løkkeveien i Stavanger.

En mann skal da ha brutt seg inn i en per­son­bil par­kert i an­leg­get.

Over­vå­kings­vi­deo-opp­tak ble sik­ret av gjer­nings­man­nen, og det før­te til at han ble gjen­kjent av po­liti­pa­trul­jen som ryk­ket ut til ste­det.

– Der­med ble den mis­tenk­te man­nen (48) på­gre­pet klok­ken 04.40 og inn­satt i ar­rest, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.