Vil ha ut­sikt

Rogalands Avis - - Samfunn -

Ha­na IL vil byg­ge ut­kikks­punkt, tre­nings­park og tid­ta­king i Ha­na­trap­pe­ne, som har 306 trinn. Kost­na­den er seks mil­lio­ner kro­ner, skri­ver Af­ten­bla­det.

– Hana­fjel­let har en fan­tas­tisk ut­sikt over Sand­nes, sier nest­le­der i Ha­na IL, Ole Mor­ten P. Lø­ge, til avi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.