Mot­tak av hage­av­fall

Rogalands Avis - - Samfunn -

Fra 16. april og til 11. mai, mel­lom klok­ken 17.00 og 19.00 vil det va­ere be­man­net mot­tak for hage­av­fall på for­skjel­li­ge ste­der i Sand­nes.

■ Man­da­ger (ikke 1. mai): Ri­ska­hal­len (p-plass) og Bo­ga­fjell v/miljø­sta­sjo­nen ■ Tirs­da­ger: Lunde­hau­gen ung­doms­sko­le (p-plass), Sand­ved­par­ken (p-plass) og Fig­gjo­hal­len v/miljø­sta­sjo­nen

■ Ons­da­ger: Ha­na sko­le (p-plass) og Høy­land ung­doms­sko­le (p-plass)

■ Tors­da­ger (ikke 10. mai): Va­ra­tun­par­ken og Hø­le kir­ke (p-plass)

■ Fre­dag: Krys­tall­vei­en (snu­plass) og Sviland sam­funns­hus v/miljø­sta­sjo­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.