– Idretts­lag solg­te al­ko­hol

Rogalands Avis - - Samfunn -

Et idretts­lag må i ret­ten for ulovlig salg av al­ko­hol.

27. april må et idretts­lag møte i Stavanger tingrett for ulovlig salg av al­ko­hol.

Bak­grun­nen for det er at idretts­la­get i ti­den før den

31. mars i fjor un­der et luk­ket ar­ran­ge­ment i idretts­la­get skal ha solgt al­ko­hol­hol­dig drik­ke for kon­sump­sjon på ste­det, uten skjen­ke­be­vil­ling.

For det­te har idretts­la­get fått et fore­legg på 8000 kro­ner. Det­te har idretts­la­get nek­tet å ved­ta og der­med går sa­ken til ret­ten. Der vil det bli på­stått at idretts­la­get skal be­ta­le en bot på 9600 kro­ner, og i til­legg vil det bli krevd saks­om­kost­nin­ger til det of­fent­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.