Full kvin­ne var ute og kjør­te

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAVANGER TINGRETT: Kjøre­tu­ren fant sted på Randa­berg den 25. no­vem­ber i fjor om­kring klok­ken 13.50.

To ti­mer se­ne­re ble pro­mil­len målt til 1,94.

Kvin­nen inn­røm­met å ha druk­ket vin og brenne­vin for­ut for kjøre­tu­ren og ret­ten la til grunn at hun had­de hatt høy pro­mil­le da kjø­rin­gen fant sted. Vit­ner har opp­lyst at hun ikke mak­tet å hol­de seg i kjøre­ba­nen og kjør­te fra side til side. Straf­fen ble 34 da­ger i feng­sel og en bot på 37.500 kro­ner. Hun mis­tet også fø­rer­ret­ten i to år og må av­leg­ge full fø­rer­prø­ve for å få den­ne til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.