«Du har fem mi­nut­ter

Rogalands Avis - - Samfunn - JULIE KALVE­LAND

UREDD: Si­ri (32) snak­ker med unge som ten­ker på å ta li­vet sitt.

■ – Tid­li­ge­re snak­ket vi mer om pu­ber­tet, lekse­hjelp og men­sen. Nå snak­ker jeg of­te­re om selv­mord og en­som­het.

Si­ri (32) har job­bet fri­vil­lig for Kors på hal­sen i to år og mer­ker at det har blitt fle­re ut­ford­ren­de sam­ta­ler. Hun vil va­ere ano­nym, slik hun også er over­for bar­na som kon­tak­ter tje­nes­ten.

Spør rett ut

De fri­vil­li­ge gis grun­dig opp­la­e­ring og kur­ses for ek­sem­pel i å

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.