På å si hvor­for jeg skal leve»

Rogalands Avis - - Samfunn - Julie.kalve­land@dags­avi­sen.no

spør­re rett ut: «Har du tenkt å ta li­vet ditt i kveld?»

– Å vise at du er uredd, fun­ge­rer vel­dig bra, un­der­stre­ker Si­ri.

Noen av dem som tar kon­takt bru­ker tid på å for­kla­re hva pro­ble­met er, and­re går rett på sak, for­tel­ler hun.

– En gang had­de jeg en per­son som sa «du har fem mi­nut­ter på å for­tel­le meg hvor­for jeg skal leve, for jeg sit­ter her og har lyst å kut­te meg nå». Da må du ikke mis­te ho­det.

Ten­ke på en hund

De fri­vil­li­ge bru­ker uli­ke me­to­der i møte med bar­na. Ofte ber de bar­na om å kon­tak­te noen som står dem na­er. Hvis bar­na ikke har noen å snak­ke med, kan kjaele­dyr bli sis­te løs­ning.

– Da kan det fak­tisk gi et håp å si «jeg tror at hun­den din had­de blitt lei seg», av­slut­ter Si­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.