Knaus­gård skri­ver om å skri­ve

Rogalands Avis - - Kultur -

En ny se­rie fra For­la­get Ok­to­ber, kalt «Le­se, skri­ve», gir inn­blikk i for­fat­ter­tan­ker. 24. april kom­mer bø­ker fra Ing­rid Z. Aane­stad («Kva hen­der i ro­ma­nen»?) og Ter­je Hol­tet Lar­sen («Hjem­løs­he­ten»). Tred­je bok kom­mer til høs­ten og er skre­vet av Karl Ove Knaus­gård, mel­der for­la­get. Ing­rid Z. Aane­stad de­bu­ter­te i 2006 med ro­ma­nen «I dag er ein fin dag». Ter­je Hol­tet Lar­sen er kjent for ro­ma­ner som «Di­let­tan­ten» og no­velle­sam­lin­gen «Va­ria­sjo­ner». I «Hjem­løs­he­ten» skri­ver han om lit­te­ra­tu­rens plass i eget liv, skri­ving i lys av barn­dom og opp­vekst samt om egne lese­opp­le­vel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.