Tur­né til høs­ten

Rogalands Avis - - Kultur -

Etter fore­stil­lin­gen med «Et­ter­lyst: Je­sus» leg­ger Bjørn Eids­våg ut på tur­né. 2. no­vem­ber går star­ten på en 26 kon­ser­ter lang tur­né frem til 14. de­sem­ber. – For meg er det fort­satt slik at et nytt kon­ser­tår be­gyn­ner med høst­tur­ne­en. Der­for stil­ler vi i år igjen med nytt kon­sert­pro­gram. Fort­satt man­ge kjen­te san­ger, men også fle­re nye – og også litt nye his­to­ri­er og nye ram­mer rundt dem, ly­der det fra folke­fa­vo­rit­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.