Tror på Löw i stor­klubb

Rogalands Avis - - Sport -

Jür­gen Klin­s­mann har in­gen pro­ble­mer med å se for seg at da­gens tys­ke lands­lags­sjef Joa­chim Löw blir klubb­tre­ner for et euro­pe­isk stor­lag.

– For en tre­ner av hans klas­se snak­ker vi om en av de seks bes­te klub­be­ne i ver­den, sier Klin­s­mann i et in­ter­vju med fot­ball­ma­ga­si­net Kick­er.

Löw, som var Klin­s­manns as­sis­tent på det tys­ke lands­la­get fram til 2006, har kon­trakt med Tysk­lands fot­ball­for­bund (DFB) fram til 2020.

I som­mer hå­per lands­lags­sje­fen å føre hjem­lan­det til en ny Vm-tit­tel i Russ­land. Selv ser Klin­s­mann sin egen tre­ner­fram­tid på et lands­lag.

Joa­chim Löw

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.