Sol­bak­ken: – Ikke vår se­song

Rogalands Avis - - Sport -

FC Kø­ben­havn-tre­ner Stå­le Sol­bak­ken inn­ser at la­get hans ikke har flyt om da­gen. Ta­pet i by­der­by­et mot Brønd­by tar li­ke­vel ikke mo­tet fra ham. FCK le­det 1-0 i søn­da­gens pre­sti­sje­tun­ge ho­ved­stads­du­ell, men måt­te se liga­le­de­ren snu kam­pen mot slut­ten til 2-1-sei­er.

Ha­ny Mukh­tar ble match­vin­ner på et godt fri­spark, mens FCK mis­bruk­te et straffe­spark midt i an­nen om­gang før Brønd­by star­tet snu­ope­ra­sjo­nen. Ta­pet var na­tur­lig nok tungt for å svel­ge for både spil­le­re og le­de­re i FCK, men tre­ner Sol­bak­ken me­ner li­ke­vel han ser po­si­ti­ve tenden­ser. – Det er de­res se­song og ikke vår. Mar­gi­ne­ne går de­res vei med fri­spar­ket og vårt straffe­spark. Det kun­ne ha punk­tert kam­pen, sier Sol­bak­ken iføl­ge nett­ste­det bold.dk. I for­ri­ge se­rie­run­de røk la­get hans 2-3 for liga­to­er Midtjyl­land etter å ha le­det med 2-0 un­der­veis.

– Vi har tapt to av våre bes­te kam­per den sis­te ti­den, sier Sol­bak­ken, som i alle til­fel­ler ser op­ti­mis­tisk på fort­set­tel­sen.

– Jeg har godt håp om bed­re ti­der. Vi er i ferd med å bli et godt lag igjen, og det vet spil­ler­ne også, sier nord­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.