Tr­av­tips

Rogalands Avis - - Sport -

Da­gens Dob­bel

(Inn­le­ve­rings­frist 20:25)

Tirs­da­gens ob­jekt skin­ner mot oss, ster­ke og kvik­ke Ban­dit A.P. tar sei­e­ren i DD-2 og V65-6? Han fikk en drømme­spor i star­ten, og har ka­pa­si­tet som ra­ger blant del­ta­ger­ne. System­for­slag 200 kro­ner

DD-1: Em­press Act (1) - Let’s Ta­ke A Sel­fie (5) – Thai Sara­hya (8) – Glu­hwein (9)

DD-2: Ban­dit A.P. (2)

(Fire kom­bi­na­sjo­ner a 50 kro­ner)

Topp­hop­per på plass

Tirs­dag kveld blir ikke ba­re en fin­fin stund på Mo­mar­ken­ba­nen i Ind­re Østfold, men også sva­ert in­ter­es­sant med tan­ke på Lio­nels come­back un­der stev­net på Sol­val­la i Stock­holm. Lio­nel jak­ter en gjen­nom­kjø­ring foran Olym­pia­tra­vets fi­na­le på Åby den 28. april.

Når det gjel­der Mo­mar­ken er det vår­slipp ser det ut som. Ikke minst i den fem­te av­de­lin­gen av V65 hvor fjor­årets bes­te tre­åri­ge hop­per stil­ler. En trav­kveld til å min­nes? Vi tror det.

V65-mo­mar­ken

(Inn­le­ve­rings­frist 18:55)

1.avd: ANTHONY DOWNS (3) – GOIN TRANSS R. (2)

2. avd: H.G. BRAGA (6) – VIC­TO­RIA SOLBACKA (5) – STÅLVILMA (3) – Alonso O.R. (8) – Eg­ge Ter­na (2)

3. avd: GLOBAL U. NEVERKNOW (2) - Win­ning Mistress (12)

4. avd: HAUGESTAD ALMA (10) – BJØRNEMYR TARA (7)

5. avd: LET’S TA­KE A SEL­FIE (5) - GLU­HWEIN (9) – THAI SARA­HYA (8) - EM­PRESS ACT (1) – Got You B.R. (4) – Nor­man­die Royal (7)

6. avd: BAN­DIT A.P. (2) (re­ser­ve: Cool Ca­na­dian (9))

Lite V65-for­slag (sto­re bok­sta­ver): 48 kro­ner

Stort V65-for­slag: 240 kro­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.