Ruud spil­ler i Tu­ni­sia

Rogalands Avis - - Sport -

Cas­per Ruud spil­ler en Chal­len­ger-tur­ne­ring i Tu­ni­sia den­ne uken. Man­dag klat­ret han én plass på ver­dens­ran­kin­gen.

Den nors­ke ten­nis­pro­fi­len er num­mer 201 på den fers­ke Atp-ran­kin­gen som ble of­fent­lig­gjort man­dag. Det er et langt styk­ke unna 108.-plas­sen han har hatt på sitt bes­te.

Ruud står nå ved inn­gan­gen til grus­se­son­gen. Det sto­re må­let er Ro­land­gar­ros-tur­ne­rin­gen i Pa­ris. Ved si­den av den­ne ukens tur­ne­ring i Tu­ni­sia står Chal­len­ger- og Atp-tur­ne­rin­ger i blant an­net Ita­lia og Tyskland på pro­gram­met i ti­den som kom­mer. I Tu­ni­sia mø­ter Ruud en kva­li­fi­ser-ings­spil­ler i 1. run­de. Hvem det blir, er ennå ikke klart.

19-årin­gen har ikke kon­kur­rert si­den han bi­dro sterkt til norsk sei­er i Davis Cup-mø­tet med Ir­land for­ri­ge helg. Foran grus­se­son­gen er det pap­pa Chris­ti­an som fun­ge­rer som Cas­per Ruuds tre­ner all den tid ten­nis­pro­fi­lens tid­li­ge­re tre­ner Pe­dro Ri­co ny­lig trakk seg av per­son­li­ge år­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.