Jubilanter

Rogalands Avis - - Folk&familie -

Jazz­mu­si­ker Chris Bar­ber er 88 år i dag, skue­spil­ler, over­set­ter og for­fat­ter Hil­de

Sop­hie Plau 69 år, kom­po­nist Åse Hed­strøm

68 år, mu­si­ker Vig­go Sand­vik 67 år, spe­sial­råd­gi­ver Joakim Ly­stad 65 år, gra­fi­ker

Øy­vind Dag Blak­stad Her­man­sen 63 år, for­fat­ter Nick Horn­by 61 år, ko­mi­ker og skue­spil­ler Ro­bert Stol­ten­berg 53 år, skue­spil­ler Jen­ni­fer Gar­ner 46 år, tidl. Spice Girls­med­lem Vic­to­ria Beck­ham 44 år, og skøyte­lø­per Chris­tof­fer Fa­ger­li Ruk­ke 30 år.

95 år

Aud Ka­rin Kris­ten­sen, Stavanger

90 år

Olaug For­sell, Stavanger

80 år

Bern­hard Bjørnø, Hund­våg

Lise Mar­ga­rethe Hatl­øy, Hafrs­fjord

Svenn Har­ry Hen­rik­sen, Ta­nan­ger

El­se Marie Bjørn­stad Lauvan­ger, Hom­mer­såk

75 år

Rei­dun Ka­rin An­der­sen, Stavanger Jen­ny Se­ri­na Rygh, Hafrs­fjord Gerd Tor­unn Waage, Hund­våg

70 år

Mag­ne Bolle­stad, Fig­gjo

Per Kris­ti­an Grøtte­land, Sand­nes

60 år

Roar Bjør­seth, Sand­nes

Kjell Le­vik, Stavanger

Arvid Lod­den, Stavanger End­re Li­ma Lø­vås, Stavanger Bernt Stavnem, Stavanger

Alf Ru­ne Stok­ka, Sand­nes To­re Tod­nem, Ta­nan­ger

Glenn To­re Aase, Sand­nes Tu­rid Odet­te Aa­sen, Hafrs­fjord

50 år

Øi­vind Bjørn­son, Sand­nes

Rei­dun Døving, Ta­nan­ger

Tone Fra­fjord Frø­land, Sand­nes Arn­frid Gjedrem Fur­holt, Stavanger Rei­dar Helgeland, Stavanger

Eli­sa­beth Ne­dre­bø Karl­sen, Sand­nes Ma­ri­ta Li­land, Sand­nes

Nils Pet­ter De­vold Mid­tun, Sand­nes Elena Rud, Stavanger

Lise Kval­bein Ur­haug, Sand­nes Trond Vold, Sand­nes

FOTO: NTB SCANPIX

Chris­tof­fer Fa­ger­li Ruk­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.