Te­non kun­ta ei ha­ke­nuk­haan kie­li­sent­te­rii

Ruijan Kaiku - - News -

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ei to­tel­tu.

pää­tös­tä

Te­non kun­nan­hal­li­tus päät­ti vii­mi vuen no­vem­pe­ri­kuus­sa yk­si­mie­li­ses­ti et­te se pe­rus­taa kvää­nin kie­li­sent­te­rin. Pää­tök­ses­sä luk­kee et­te kun­ta hak­kee ko­mu­naa­li- ja mo­der­ni­see­raa­mis­de­part­te­men­tis­ta rah­haa tä­hään. Kun­nan­hal­li­tus hal­luu ol­la myö­tä re­vi­ta­li­see­raa­mas­sa kvää­nin­kiel­tä ja kie­li­sent­te­rin pe­rus­ta­mi­nen oon yk­si tärk­kee as­kel täs­sä.

Te­non kvee­ni­seu­ran joh­taa­ja Alf Stei­nar Bør­re­sen oli sil­loin oik­hein ty­ty­väi­nen. Hän praa­ma­si hyv­vää dia­loo­gii­ta kun­nan kans se­kä kun­nan ordföö­re­rii Frank Mar­tin In­gi­lää jo­ka oli ol­lu niin po­si­tii­vi­nen.

De­part­te­ment­ti ei ole saa­nu ha­ke­mus­ta Te­nos­ta

Mut­ta pa­ri viik­koo aik­kaa ko ko­mu­naa­li­mi­nis­te­ri Mo­nica Mae­land il­moit­ti kol­men kvää­nin kie­li­sent­te­rin pe­rus­ta­mi­ses­ta (Ve­si­saa­ri, Por­san­ki ja Naa­vuo­no) te­no­lai­set alet­hiin ih­met­te­lem­hään mik­si Te­no ei ole lis­ta­la.

In­gi­lä muis­te­li sil­loin et­te Te­non kun­ta oli kyl­lä ol­lu kon­tak­tis­sa de­part­te­men­tin kans.

– Met em­mä ole saan­heet Te­nos­ta mit­hään ha­ke­mus­ta. Ha­ke­musf­ris­ti oli 1. mar­si­kuu­ta, saa­me- ja mi­no­ri­teet­tio­sas­ton joh­taa­ja Björn Olav Me­gard ko­mu­naa­li­de­part­te­men­tis­ta san­noo.

– Te­no saat­taa hak­keet toi­sen ker­ran, hän sa­noo. Kvää­nin kie­li-ja kult­tuu­ri­rah­hoi jaet­haan ker­ran vuu­es­sa.

Syn­ti

Alf Stei­nar Bør­re­sen oon pet­ty­ny sii­hen et­te kun­nan joh­taa­jat ei pe­rus­ta omis­ta asuk­kais­ta.

– Kun­ka se nyt näin oon käy­ny? Jos hei­lä oli jo­ta­ki prob­lee­mii ja het ei ke­rin­heet lä­hät­täm­hään ha­ke­mus­ta, het olis saat­tan­heet pyyt­täät ap­puu niin met oli­si­ma aut­tan­heet, Bør­re­sen san­noo.

Hän ih­met­tel­lee kans min­kä­lai­nen kon­tak­ti kun­na­la oon ol­lu de­part­te­men­tin kans.

– Se oon va­ka­va as­sii jos oon ta­pat­tun­nu niin et­te ko­muu­nin joh­to ei ole to­te­lu kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös­tä, Bør­re­sen mei­naa.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.