Skulp­tu­rer langs kys­ten

Ruijan Kaiku - - News -

For en til to ge­ne­ras­jo­ner si­den var det van­lig å se båtv­rak og ha­va­rer­te trebå­ter langs kys­ten vår. En­kel­te av dis­se kun­ne fremstå som re­ne skulp­tu­rer, slik som den­ne, fo­to­gra­fert i Sto­re Fa­ger­vik på Sei­land i 1973. KUVA: ALF E. HAN­SEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.