Uusi suo­men ja kai­nun lek­to­ri Ame­rii­kas­ta

Ruijan Kaiku - - News -

Nor­jan ark­ti­nen uni­ver­si­teet­ti oon va­li­nu uu­ek­si suo­men ja kai­nun kie­len lek­to­rik­si Da­niel Kar­vo­sen. Kar­vo­nen aloit­taa 1. au­kus­ti­kuu­ta.

– Hän opet­taa suo­mea ja kvää­niä­kin pik­ku­hil­jaa. Hä­nel­lä oon pit­kä ope­tus­ko­ke­mus, di­gio­pet­ta­mi­ses­ta kans, suo­men ja kai­nun kie­len pro­fes­so­ri Lee­na Nii­ra­nen muis­te­lee.

Syk­sy­lä uni­ver­si­tee­tis­sä alk­kaa se­kä suo­men et­te kai­nun pe­rus­kurs­sit. Se oon plaa­na et­te uusi lek­to­ri opet­taa suo­mee, Mik­ko Vo­ro­nov kai­nun kiel­tä ja Nii­ra­nen opet­taa suo­men mas­ter­graa­din op­pi­lai­ta.

Da­niel Kar­vo­nen oon opet­tan­nu suo­mee Min­ne­so­tan uni­ver­si­tee­tis­sä 15 vuot­ta.

Kar­vo­sen isän su­ku oon Kuusa­mos­ta ja äi­din su­ku (Frisk) oon Ke­mi-Ter­vo­la-Yli­tor­nio­alal­ta. Suo­mee hän op­pi 16-vuo­ti­se­na ko hän oli vaih­to-op­pil­haa­na Suo­mes­sa.

Da­niel Kar­vo­nen Min­ne­so­tan uni­ver­si­tee­tis­ta Ame­rii­kas­ta tul­lee Troms­haan uu­ek­si suo­men ja kai­nun kie­len lek­to­rik­si. ARKKIIVIKUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.