Kven Con­nec­tion Ro­va­nie­me­lä

Ruijan Kaiku - - News -

Näyt­te­lyn au­kaist­hiin Ark­ti­ku­mis­sa tuo­res­tai­na 24. april­li­kuu­ta ja se oon sie­lä kuu­kau­en ai­jan, 27. mai­kuu­ta saak­ka.

Kven Con­nec­tion –näyt­te­lys­sä tut­kit­haan ja näy­tet­hään kvee­ni­kult­tuu­rii kons­tin avu­la. Näyt­te­lys­sä oon suo­ma­lais­ten ja rui­ja­lais­ten kunst­nä­riit­ten töi­tä. Konst­nää­rit asut­hiin vii­mi vuo­na vuo­ro­tel­len re­si­dens­sis­sä Ve­si­saa­res­sa ja teht­hiin työ­tä. Idee­an ja pe­rus­tan töi­hiin konst­nää­rit olt­hin ha­ken­heet kvee­ni­kult­tuu­ris­ta.

Kven Con­nec­tion -näyt­te­lyn ai­heet oon kie­li, ra­jat ja muut­ta­mi­nen. Näis­tä vink­ke­liis­tä konst­nää­rit oon tut­kin­heet tä­män päi­vän kai­nu­lais­ten kult­tuu­ris­ta iden­ti­teet­tii. Näyt­te­ly oli Ve­si­saa­res­sa ok­too­pe­ri­kuus­sa 2017 ja nyt se oon tul­lut Ro­va­nie­men Ark­ti­kum­hiin. Näyt­te­lyn ku­raat­to­ri oon Anas­ta­sia Pat­sey Pie­ta­ris­ta. Yht­heis­työ­kump­pa­nit oon Va­ran­ger museum – Rui­ja kven­museum, Ve­si­saa­ren kons­tiy­his­tys – Vadsø Kunst­fo­re­ning, La­pin maa­kun­ta­muse­uu­mi, La­pin esit­tä­vien tai­tei­den kes­kus ja TAIKE.

Sam­tids­kuns­tuts­til­lin­gen Kven Con­nec­tion ble åp­net i Ark­ti­kum i Ro­va­nie­mi 27. april og den vi­ses til 27. mai.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.