Help­po aj­jat yli

Ruijan Kaiku - - News -

Kai­nu­lai­set ja saa­me­lai­set oon nyt muis­tel­heet val­ta­her­roi­le ja -vai­moi­le mi­tä het ha­lut­haan et­te tul­lee­va ko­mi­suu­ni, mi­kä tut­kii nor­ja­lais­ta­mis­ta ja epä­oik­keuk­sii saa­me­lais­sii ja kai­nu­lais­sii koht­haan, ot­taa esi­le.

Ruot­tin tor­nion­lak­so­lai­set ja kai­nu­lai­set oon kum­pi­ki tut­kin­heet as­sii­ta omas­sa pii­ris­sä. Ruot­tin hal­li­tus an­toi tor­nion­lak­so­lai­si­le tä­hään rah­haa mut­ta Rui­jan val­ta­her­rat ei an­tan­heet mit­hään ko täm­möi­nen työ ei mu­ka ole tarp­hee­li­nen.

Se­kä kai­nu­lai­set et­te saa­me­lai­set oon mak­san­heet esi­työn it­te. Saa­men­tin­gal­la oon 478,9 mil­joo­nan buds­jet­ti ja kai­nu­lai­si­la yht­heen­sä 2,4 mil­joo­naa. Se­kä saa­menpre­si­dent­ti et­te kai­nu­lais­ten or­ga­ni­sa­suu­nit oon sa­non­heet täs­tä eriar­vos­ta.

Kai­nu­lai­set oon kui­ten­ki pi­tän­heet esi­työ­tä tärk­kee­nä mut­ta pii­an het ei ole ta­voit­tan­heet kaik­kii.

Se oon tul­lu esi­le (sal­hai­ses­sa prei­vis­sä 15.06.2016) et­te val­ta­her­rat ja -vai­mot ei olis ha­lun­heet mit­hään tot­tuus­ko­mi­suu­nii, ja jos se tu­lis, se kos­kis ty­hä saa­me­lais­sii.

Sik­si se ei ole kum­ma et­te kai­nu­lai­set pö­lät­hään et­te het jääđ­hään al­le. Sa­ma­la lai­la ko kie­li­työs­sä. Kai­nun kie­len pe­las­ta­mi­sek­si ei ole teh­ty juu­ri mit­hään mon­heen vuo­si­kym­men­heen vaik­ka se kuu­luu sa­man suo­je­lu­pak­tin al­le ko saa­men kie­let­ki.

Rui­jas­sa ei ole tut­kit­tu kai­nu­lais­ten his­to­ri­aa melk­kein yht­hään. Se oon ko­mi­suu­ni­le haas­tet mut­ta met toi­vo­ma et­te kom­mi­suu­ni pär­jää. Iso­tin­ka oli alus­sa vä­hän ep­päi­le­vä mut­ta nyt se näyt­tää et­te hei­le­ki oon tul­lu uusi aja­tus: Et­te Rui­ja­la oon vas­tuu ja vel­vo­li­suus sel­vit­täät tä­män syn­kän his­too­rian. Iso­tin­ka hal­luu ko­mi­suun­hiin mo­nen alan tut­kii­joi­ta joi­hiin se­kä saa­me­lai­set et­te kai­nu­lai­set luo­tet­haan. Se hal­luu kans ant­taat ko­mi­suu­ni­le tarp­heek­si aik­kaa ja rah­haa.

Iso­tin­gan net­ti­si­vu­la kir­joi­tet­haan sii­tä kun­ka tärk­kee tä­mä työ oon tul­lee­vil­le su­ku­pol­vi­le. Et­te nuo­ret sais ol­la ylp­peet it­tes­tä ja omas­ta kult­tuu­ris­ta. Et­te kie­let eläis ja ih­mi­set eläis vie­ri­tys­ten ja kun­nioit­tais ja hy­väk­syis tois­ten­ki his­too­rian, tarp­heet ja mei­nin­git.

Seu­raa­vak­si va­lit­haan ko­mi­suu­nin jä­se­net ja an­net­haan sil­le man­daat­ti. Kai­nu­lai­set ha­lut­haan ko­mi­suu­ni­le joh­taa­jan jo­ka tul­lee ul­ko­puo­lel­ta. Ja et­te ko­mi­suu­ni olis oik­keuđen­muk­hai­nen ja ta­sa­pai­nos­sa. Tä­mä­ki oon haas­tet.

Saa­me­lai­set or­ga­ni­sa­suu­nit ja ins­ti­tusuu­nit oon jo pit­kän aik­kaa saan­heet ra­ken­taat kon­tak­ti­verk­koi mis­sä oon mo­nen alan spe­sia­lis­tii, eri­lii­kai­ses­ti oik­keus­tiet­hees­sä. Kai­nu­lai­si­la ei ole täm­möis­sii suu­rii mil­jöi­tä. Se oon help­po aj­jaat kai­nu­lais­ten yli.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.