– Ik­ke så il­le på in­ter­na­tet • Op­pi suo­mea in­te­naa­tis­sa

Ruijan Kaiku - - Forside -

Te­no­lai­sen Thor­mod Hol­tin in­ter­nat­ti­muis­te­luk­set oon eri­lai­set ko mo­nen muun.

Thor­mod Hol­ti oli 8-vuo­ti­nen ko hän me­ni in­ter­naat­hiin.

– Mie olen syn­ty­ny ai­van vuu­en lo­pus­sa ja olin pie­ni­ko­ko­nen, niin mi­nut lai­tet­hiin koul­huun vuot­ta myö­hem­min. En­si­mäi­nen in­ter­naat­ti oli van­haa ja huo­no mut­ta sit­ten se ra­ke­net­hiin uusi in­ter­nat­ti. Sie­lä oli läm­min ve­si ja si­sä­hyy­sik­kä, se oli ko ho­te­lis­sa. Mie olin sie­lä vii­si vuot­ta ja pär­jä­sin oik­hein hy­vin. Se oon hy­vä et­te pää­si­mä koul­huun, Tho­mod Hol­ti muis­te­lee.

Hän osa­si rui­jaa ko hän me­ni koul­huun. Hä­nen van­hii­met olt­hiin ai­van suo­men­kie­li­set, ja hän san­noo et­te hä­nen isä ei kosk­haan op­pi­nu kun­no­la nor­jaa. Sik­si tai pii­an sil­ti hä­nen van­hii­met olt­hiin päät­tän­heet et­te het pu­hut­haan lap­si­le ty­hä rui­jaa.

– Van­hii­met ei ha­lun­heet et­te mi­nus­ta tu­lis tyh­mä eli mie jäi­sin jälk­hiin kou­luo­pis­sa. Het pu­hut­hiin ai­na suo­mea toi­nen toi­si­le ja het ei ha­lun­heet et­te mie ym­mär­täi­sin – mut­ta mie ym­mär­sin ai­ka pal­jon. Ja eni­ten suo­mea mie opin in­ter­naa­tis­sa! Ei sie­lä kuk­haan tul­lu kiel­täm­hään ei­kä sa­nom­haan et­te em­mä sais pu­hua suo­mea, Thor­mod Hol­ti muis­te­lee.

Py­hät ko­to­na

Hä­ne­lä oon yk­si ve­li jo­ka oon pal­jon van­hem­pi. Thor­mod kä­vi ko­to­na jo­ka py­hä eli melk­kein jok­hai­nen py­hä, ai­na sen myö­tä ko jos van­hii­met saat­hiin hom­ma­tuk­si kyy­tin.

– Kou­lus­sa met pu­hui­ma kaik­kia kol­mea kiel­tä, suo­mea, lap­pia ja rui­jaa. Em­me tie­tenk­hään sil­loin ko oli tii­ma mut­ta muu­na ai­ka­na pu­hui­ma mi­tä ha­lusim­ma. Ja erit­täin­ki ko oli­ma vi­hai­set, met pu­hui­ma suo­mea, se oon pal­jon vah­vem­pi kie­li ko rui­ja.

– Min­kä­lais­ta se oli asua in­ter­naa­tis­sa?

– Se oli sie­lä niin­ko muu­va­la­ki yht­heis­kun­nas­sa: Sie häyt ha­kea si­nun pai­kan. Ja työn­tek­kii­jät olt­hiin se­pät ja sii­vot ja het pas­sat­hiin erit­täin­ki kaik­kiin pie­nim­piä. Ei sie­lä ol­lu mob­baus­ta ei­kä sem­moi­sia prob­lee­mia. Mut­ta mie tiiän kyl­lä et­te nii­lä lap­si­la, jok­ka ei osan­heet rui­jaa, se oli vai­keam­pi ol­la in­ter­naa­tis­sa ja ko­ko kou­lus­sa tie­ten­ki.

– Pu­hui­ma si­tä kiel­tä mi­kä oli sop­pee­va

Kou­lus­sa oli kol­men­kie­li­siä op­pi­lai­ta ja Thor­mod Hol­ti op­pi kans ym­mär­täm­hään vä­hän saa­mea. – Ko­to­na van­hii­met pu­hut­hiin mi­nu­le jos­kus suo­mea. Mie vas­ta­sin ai­na rui­jak­si mut­ta kyl­lä mie ym­mär­sin mi­tä het sa­not­hiin.

– Se oon tie­ten­ki vai­kea muis­taa mi­kä mei­nin­ki se oli sil­loin – mut­ta ajat­te­lit­ko sie kosk­haan et­te mi­tä kiel­tä tet pu­huit­ta?

– En mie us­ko et­te met ajat­te­lim­ma si­tä niin pal­jon. Met pu­hui­ma si­tä kiel­tä mi­kä pas­sa­si ja oli jus­hiin­sa sop­pee­va.

– Mas­ki­jo­ves­sa kaik­ki pu­hut­hiin kvää­niä, ko­to­na ja naa­pu­rit­ten kans. Ei se ol­lu mik­hään prob­lee­mi, Alf Stei­nar Bør­re­sen muis­te­lee. – Mut­ta nyt se oon prob­lee­mi! Te­nos­sa oon tää­pä­nä ty­hä kak­si kiel­tä, rui­ja ja saa­me, het sa­not­haan.

Kie­li­tais­te­lu jat­ku­nu 20 vuot­ta

Kie­li­tap­pe­lu Te­nos­sa al­koi jo vii­mi vuo­si­tu­ha­ne­la ko Te­non pe­rus­kou­lui­hiin tu­li saa­men ope­tusplaa­na min­kä jälk­hiin kai­kis­ta Te­non lap­sis­ta olis häy­ty­ny tul­la saa­me­lai­sia. Öys­taTe­nos­sa, Sei­das­sa ja Boft­sas­sa las­ten van­hii­met, eri­lii­kai­ses­ti kvää­nit, otet­hiin lap­set pois kou­lus­ta ja pe­rus­tett­hiin Lout­ti­jok­heen Mon­tes­so­ri­kou­lun mi­kä al­koi vuo­na 1999. Thor­mod Hol­ti oli yk­si styy­rin jä­se­nis­tä.

Pul­man­gin saa­me­lai­sen kou­lun sii­ret­hiin vuo­na 2004 Te­non sent­te­riin. Ko­muu­ni oon tu­ke­nu saa­men kie­len ke­hit­tä­mis­tä voi­ma­li­ses­ti mut­ta kvää­nin kie­li oon jä­tet­ty ai­van il­man huo­miot­ta.

Te­nos­sa oon ol­lu kie­li­tap­pe­lua jo 20 vuot­ta. Ko ko­muu­ni ra­ken­si uu­en sent­raa­li­kou­lun saa­men kou­lun vier­heen, kou­lun sil­jo­le ra­ke­net­hiin ai­ta mi­kä erot­taa saa­men­kie­li­set lap­set muun­kie­li­sis­tä.

Bør­re­sen ja Hol­ti mu­re­tit­haan ko­ko hom­maa. Ko­muu­ni mei­naa et­te ai­ta oon tarp­heen tur­va­li­suu­en ta­kia: Se ei ero­ta vaan se tur­vaa. Ja et­te se oon tarp­heen sik­si et­te saa­men­kie­li­set lap­set saa­haan leik­kiit sie­lä saa­mek­si.

– Se oon kui­ten­ki melk­kein ko apart­hei­dii, mie­het mei­nat­haan.

– Haus­kaa ai­kaa

Praa­ti jat­kuu iso­vel­jen, Ar­ne Bør­re­se­nin ty­kö­nä Te­no­joen ves­ta­puo­le­la.

– Jok­ku muu­ta­mat muu­val­ta tul­heet raav­haat ei osan­heet suo­mea mut­ta lap­set opit­hiin suo­mea hel­pos­ti, Ar­ne Bør­re­sen muis­te­lee.

Hän oli in­ter­naa­tis­sa vuot­heen 1952 as­ti.

– Se oli he­ti soan jälk­hiin ja met lei­ki­mä tys­kä­läis­ten jät­tä­mil­lä kra­naa­tii­la ja sem­moi­sil­la. Se oli haus­kaa ai­kaa! hän nau­res­kel­lee.

– Se oon nyt mo­der­nia tor­ruut ja muis­te­la et­te in­ter­naat­ti oli pa­ha. Tie­ten­ki se saat­toi ol­la vaik­kee­ta kai­kis­ta pie­nii­mi­le, hän myön­tää.

KUVA: LILL VI­VIAN HAN­SEN

Ar­ne Bør­re­sen fra Mas­ki­jo­ki i Ta­na bod­de på in­ter­nat rett et­ter kri­gen. Bar­na fant mas­se gra­na­ter et­ter tys­ker­ne. – Du ver­den hvor vi spreng­te! min­nes han.

Liisa Koivulehtoliisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.