Fornøyd med kom­mis­jo­nen

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

Ru­nar Myr­nes Bal­to og Beas­ka Niil­las i Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund er fornøy­de med det en­de­li­ge man­da­tet til Sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jo­nen.

– Jeg er vel­dig glad for det­te his­to­ris­ke ved­ta­ket! Vi har kjem­pet for å få på plass den­ne kom­mis­jo­nen, og det er en del­seier å en­de­lig ha fått den på plass. De fles­te av Sa­me­tin­gets inns­pill er kom­met med i det en­de­li­ge man­da­tet, og det er vi svaert fornøyd med. Blant an­net er tids­pers­pek­ti­vet for kom­mis­jo­nen økt til fi­re år, fra to år i det opprin­ne­li­ge fors­la­get sier, Ru­nar Myr­nes Bal­to, par­la­men­ta­risk le­der i Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund (NSR)

Det en­de­li­ge man­da­tet er et re­sul­tat av en om­fat­ten­de hø­rings­run­de, hvor Sa­me­tin­get og sa­mis­ke og kvens­ke or­ga­ni­sas­jo­ner har fått kom­me til or­det.

Par­la­men­ta­risk le­der i Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund Ru­nar Myr­nes Bal­to og Beas­ka Niil­las. Fo­to: NSR.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.