Kai­nun­kie­li­nen Mylv saa uus­sii ka­ve­rii­ta

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Kai­nun­kie­li­nen esi­tys lap­si­le opp­has­ta muis­te­luk­ses­ta oon kier­tä­ny mo­nes­sa pai­kas­sa se­kä Fin­mar­kus­sa et­te Troms­sas­sa. Kai­nun ins­ti­tut­ti aik­koo val­mis­taat mui­ta­ki täm­möis­sii esi­tyk­sii.

Muis­te­lus «Myl­var­pis­ta jo­ka ha­lusi tiet­täät ku­ka oon pas­kan­ta­nu sen pää­hään» val­mis­tui kai­nun kie­le­lä jo uus­seem­pi vuo­si aik­kaa mut­ta sen teht­hiin valm­hiik­si esi­tyk­sek­si vas­ta muu­tam­pi vuo­si aik­kaa.

Mon­ta ih­mis­tä ta­vus­tal­la

Kai­nun ins­ti­tu­tin joh­taa­ja vuot­heen 2007, Sil­ja Sk­jel­nes Mat­ti­la, sai idee­an et­te just­hiin­sa tä­mä muis­te­lus häy­tyi kir­joit­taat kai­nun kie­le­le. Pas­ka oon ai­het jo­ka kii­nos­taa lap­sii ja muis­te­lus oon selk­kee ja haus­ka.

– Kään­tä­mis­työs­sä olt­hiin Nan­na Sa­la­mon­sen, El­se Ol­sen, Jo­rid Høy­bak­ken, Sig­ne Mar­tin­sen ja Sol­veig Sa­muel­sen. Muis­te­luk­sen kie­li oon heil­tä. Sil­ja Sk­jel­nes-Mat­ti­la oli jou­kon sek­re­tää­ri, An­na-Kai­sa Räi­sä­nen muis­te­lee.

Ka­rin Lar­sen oon teh­ny kä­siä­pyt ja el­läi­met.

– Ko aloi­ma esit­täm­hään tä­tä Por­san­gis­sa, mei­tä oli kol­me: Me­ret­he Eids­tö Kris­tian­sen, Ka­rin Lar­sen ja mie mut­ta nyt kak­si vii­mi vuot­ta mie olen kier­tä­ny tä­män kans yk­sin, Räi­sä­nen san­noo.

Hän oon it­te teh­ny esi­tyk­sen sce­no­gra­fian yhe­le ih­mi­sel­le.

Tar­jous las­ten­tar­hai­leMyl­varp­pi oon käy­ny mo­nes­sa pai­kas­sa Por­san­gis­sa se­kä Rai­sis­sa ja Alat­tios­sa ja nyt vii­mek­si Ve­si­saa­res­sa. Mai­kuun lo­pul­la Ve­si­saa­res­sa oli nä­jet jo­ka­vuo­ti­nen kvää­ni­viik­ko ja sen ai­ka­na kahđen las­ten­tar­han - Lo­ma­kan ja Maur­tuan - lap­set saat­hiin opas­tuut Myl­varp­hiin kvää­nin kie­le­lä.

– Esi­tys oon eri­lai­nen jo­ka pai­kas­sa ja jo­ka ker­ra­la. Jos­kus mi­nu­la oon kans roo­li­hah­mo Si­ni­nen kis­sa. Se oon sem­moi­nen kis­sa jo­ka ei ym­mär­rä rui­jan kiel­tä. Joi­le­ki lap­si­le se oon nä­jet vaik­kee et­te mie pu­hun kah­ta kiel­tä. Ko mie muu­tun si­ni­sek­si kis­sak­si, mie ym­mär­rän ty­hä kvää­nii, An­na-Kai­sa se­lit­tää.

Kak­si uut­ta esi­tys­tä

Uus­sii esi­tyk­sii oon tu­los­sa. Me­ret­he Kris­tian­sen ja An­na-Kai­sa Räi­sä­nen oon yhes­sä kään­tän­heet muis­te­luk­sen «Kul­ta­hyk­si ja kol­me kar­fuu­ta» kai­nun kie­le­le ja Ka­rin Lar­sen oon just­hiin­sa al­ka­nu käänt­tääm­hään Pu­na­hilk­kaa eli Rød­het­taa.

Ko muis­te­lus oon lap­si­le opas, se oon hei­le help­po seu­ra­ta ja ym­mär­täät sa­man muis­te­luk­sen toi­se­la kie­le­lä.

– Sil­lä mie ai­na alus­sa ky­syn­ki et­te ku­ka tunt­tee muis­te­luk­sen. Mo­ni lap­si tunt­tee sen ja mie sa­non hei­le et­te se ei ole lu­pa pal­jas­taat kun­ka muis­te­lus men­nee. Se oon eri­lii­kai­sen tärk­kee täs­sä Myl­varp­pi-muis­te­luk­ses­sa mis­sä ha­jet­haan just­hiin­sa si­tä syy­pää­tä.

– Pas­se­lin pit­kä

Tus­se­buan, As­ke­lad­de­nin ja Trolls­tuan lap­set ja raav­haat Maur­tuan las­ten­tar­has­ta olt­hiin ty­ty­väi­set esi­tyks­heen.

– Mei­lä oon kir­ja tar­haas­sa ja ole­ma lu­ken­heet si­tä ja sik­si muis­te­lus oon lap­si­le tut­tu. Us­kon et­te lap­set ym­mä­ret­hiin sen. Esi­tys oli pas­se­lin pit­kä ja lap­set saat­hiin it­te osa­lis­tua. Esit­tä­jä oli kans oik­hein elä­väi­nen! Se oli hy­vä ja lap­set jak­set­hiin kuu­ne­la melk­kein ko­ko ai­jan, Åse Mar­ga­ret Jan­ki­la, Joa­kim Jan­ki­la ja Sil­je Mar­jat­ta AErø praa­mat­haan.

An­na-Kai­sa Räi­sä­nen

Barn fra Maur­tua bar­ne­ha­ge og Lo­mak­ka bar­ne­ha­ge fikk se og del­ta i fo­res­til­lin­ga om Muld­var­pen som had­de fått baesj på ho­det. An­na-Kai­sa Räi­sä­nen fra Kai­nun ins­ti­tut­ti spil­te he­le styk­ket på kvensk i stua på Tuo­mai­nen-går­den un­der Kvensk uke...

An­na-Kai­sa Räi­sä­nen

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.