Kvää­nin sa­na­kir­ja pe­rus­koul­huun

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Den førs­te kvens­ke lae­re­bok­se­rien er nå komplett, med ord­bok. Ag­nes Eriksen ja Por­san­gin ko­muu­ni oon an­tan­heet ulos vii­mi­sen vai­lu­van pa­la­sen op­pi­kir­ja­sar­jas­sa Mi­nun kie­li - mi­nun aa­ret (1-7).

Kir­ja oon kaht­heen suunt­haan. Den kvensk-nors­ke de­len vi­ser bøy­nings­for­mer på kvensk, hva or­det be­tyr på norsk og evt. hvor­dan det bru­kes.

Den norsk-kvens­ke de­len vi­ser fle­re ord og hvil­ke be­tyd­nin­ger det har, f . eks. 'å fes­te' be­tyr jo fle­re ting bå­de på norsk og kvensk.

– Sa­na­kir­ja ei ole suu­ri mut­ta se riit­tää ko ope­tet­haan kai­nun kiel­tä las­ten­kou­luss­sa, se oon 1.-7. klas­sis­sa, Ag­nes Eriksen kir­joit­taa esi­puh­hees­sa ja muis­tut­taa et­te ne­tis­sä­ki oon kai­nun sa­na­kir­ja: www.kvens­kins­ti­tutt.no/sprak/kvensk-norsk­kvensk ord­bok

He­le bok­se­rien Mi­nun kie­li-mi­nun aa­ret er fi­nan­siert med mid­ler fra Fyl­kes­men­ne­ne i Finn­mark og Troms samt Por­san­ger kom­mu­ne.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.