Kvää­nin kult­tuu­rin nos­tet­haan

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

Kii­nos­tus Paas­ki­viik­koo koht­haan oon lis­säin­tyn­ny jo­ka vuo­si. Pub­li­kum­mii tul­lee kauk­kaa­ki ja het kul­jet­haan ko­muu­nis­ta tois­heen eri ta­pat­tu­mis­sa.

En­nen Paas­ki­viik­koo Hal­tin kvää­ni­sent­te­ri oli yhes­sä Poh­jais-Troms­san ko­muu­niit­ten kans jär­jes­tän­ny Paas­ki­turn­heen yht­heis­työs­sä bib­lio­teek­kiin ja bib­lio­teek­ki­ja kult­tuu­ri­bus­sin kans. Tä­mä oli viiđe­nen klas­sin op­pil­hai­le. Li­säk­si sađat lap­set las­ten­tar­hais­sa oon saan­heet kuu­la muis­te­luk­sii kvää­nin kie­le­lä. Hy­vä et­te Paas­ki­viik­ko toi kie­len esi­le ja tar­jo­si tä­män lap­si­le. Paas­ki­viik­ko oon vuos­siin ai­ka­na tul­lu tun­ne­tuk­si ko­muu­niis­sa ja pai­ka­lis­ten yhis­tys­ten pii­ris­sä. Mut­ta mit­hään suur­ta fes­ti­vaa­li­tun­net­ta ei nä­vy mis­hään. Sik­si met tyk­kää­mä aja­tuk­ses­ta et­te olis yk­si 2-3 päi­vän ta­pat­tu­ma jo­ka kok­kois pub­li­kum­min sam­haan paik­haan. Sem­moi­nen ta­pat­tu­ma saat­tais saađa laa­je­man pub­li­kum­min – ja pii­an nuo­rem­pia­ki. Met tieđä­mä kyl­lä et­te tä­mä ei ole vie­lä mahđo­lis­ta mut­ta us­ko­ma et­te täm­möi­nen saat­tais nos­taat fes­ti­vaa­li­tun­net­ta. Met praa­ma­ma kans Poh­jais-Troms­san kvää­ni­seu­roin si­sua ko het työ­tel­hään kvää­nin kie­len ja kult­tuu­rin nos­ta­mi­sek­si.

Tä­nä vuo­na oon vie­lä mon­ta täm­möis­tä ta­pat­tu­maa. Toi­vo­ma et­te pub­li­kum­mi löyt­tää tien ja osa­lis­tuu nii­hiin. Näit­ten ta­pat­tu­mait­ten ta­ka­na oon nä­jes tu­li­sie­lui jok­ka mei­nat­haan et­te kvää­nin kult­tuu­rin kan­nat­taa nos­taat. Toi­vo­ma et­te heiđän in­to jat­kuu tu­le­vi­na vuo­si­na. Tut­ki­mis- ja tot­tuus­ko­mi­suu­ni oon ot­ta­nu as­kel­heen et­heen­päin. Iso­tin­ka kuu­li kvää­niin ja saa­me­lais­ten or­ga­ni­sa­suu­nii, päät­ti ko­mi­suu­nin teh­tää­vät ja va­lit­ti jä­se­net. Jä­se­nii­lä oon il­man ep­päi­le­mät­tä eđes­sä hir­mui­sen suu­ri työ ko het sel­vi­tet­hään mi­tä oon teh­ty ja kun­ka vää­ryys oon vai­kut­tan­nu kai­nu­lais­hiin ja saa­me­lais­hiin pit­kän ai­jan ku­lues­sa. Se oon tođe­la­ki ar­vo­kas työ mi­tä ko­mi­suu­nin jä­se­net oon lu­van­heet tehđä. Lo­puk­si on­nit­te­lem­ma Fin­mar­kun fyl­kin­ko­muu­nii jo­ka vii­min oon saa­nu valm­hiik­si kvää­nin/rui­jan­suo­ma­lai­sen stra­te­giiplaa­nan vuo­si­le 2018-2020. St­ra­te­giiplaa­na ei siđo fyl­kin­ko­muu­nii mut­ta täm­möi­nen plaa­na ant­taa kui­ten­ki suun­taa ko tul­lee­vai­suuđes­sa tehđ­hään pää­tök­sii.

Met toi­vo­tam­ma kai­ki­le luk­kii­joi­le oik­hein hyv­vää kes­sää!

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.