Se og Hør Extra

RÅKJØRTE - OG AVSLØRTE SEG SELV

Kronprinse­ssens eldste sønn leker en livsfarlig lek bak rattet. I 90 km/t suste han forbi gardister og traer.

- TEKST: KAROLINE HENRIETTE BJÅNESØY FOTO: ANDREAS FADUM / SE OG HØR

Strengt forbudt. Marius Borg Høiby (26) har de siste årene stadig skapt overskrift­er. Både de avsluttede forholdene til samboer Juliane Snekkestad (28) og kjaeresten Nora Haukland (26) har vaert fyldig omtalt. Og da kronprinse­sse Mette-Marits (50) eldste sønn ankom til den høytidelig­e feiringen av mammas 50-årsmarkeri­ng på motorsykke­l, iført en sliten hettegense­r, gikk heller ikke dette upåaktet hen.

Kjørte i 90 km/t. Men også bak rattet noen uker senere, vakte han oppsikt. Denne gang er det et bilde 26-åringen selv delte i sosiale medier som sjokkerer. Mens han satt i bilen i 90 km/t på vei opp mot det som ser ut til å vaere kronprinsf­amiliens bolig Skaugum, tok Marius nemlig opp telefonen – og fotografer­te sitt eget speedomete­r som viste den voldsomme farten opp den smale alleen med traer på begge sider.

Spøkte. Deretter delte han bildet med følgende tekst: «Der var det en gardist som holdt på å ryke med», etterfulgt av to emojier. Mamma Mette-Marits bolig er nemlig døgnkontin­uerlig overvåket av militaert personell fra Hans Majestet Kongens Garde.

På bildet ser man klart og tydelig at bilen er i fart, og det fremstår som om det er Høiby selv som sitter bak rattet og tar bilde med mobilen opp den smale alleen.

Strengt forbudt. Se og Hør har sjekket veiene i Skaugum-området på Vegkart.atlas.no. Der fremkommer det at fartsgrens­ene i området ligger på rundt 50 km/t.

Det er også strengt forbudt å benytte seg av telefonen og ta bilder når man sitter bak rattet. Ifølge lovdata kan en sjåfør ilegges et forenklet forelegg for mobilbruk på 9700 kroner og tre prikker i førerkorte­t for dette.

Skal sjekke saken. Se og Hør

har vaert i kontakt med talsperson i Haeren, Brage Steinson Wiik-Hansen, om den angivelige råkjøringe­n.

Han forteller at garden trolig er klar over hendelsen – men at de ikke har fått informasjo­n om hendelsesf­orløpet. Han legger til at dette er noe de skal sjekke opp. Da Se og Hør senere tok kontakt, hadde han ingen ting å tilføye …

Kommentere­r ikke. Se og Hør har også vaert i kontakt med kommunikas­jonsrådgiv­er Kristin Bjørntvedt i Utryknings­politiet (UP), som påpeker at de ikke har for vane å kommentere slike videoer.

Pressekont­akt i Oslo politidist­rikt påpeker overfor Se og Hør at dette er noe de tar stilling til dersom det skulle foreligge en anmeldelse i saken.

Det har hittil ikke lyktes Se og Hør å få kontakt med Marius Borg Høiby, og henvendels­en til Slottets pressekont­akt er ubesvart.

 ?? ?? TOK BILDE I HØY FART: Mens han kom kjørende i 90 km/t mot det som ser ut til å vaere kronprinsf­amiliens bolig Skaugum, tok Marius Borg Høiby opp telefonen og fotografer­te speedomete­ret. Her er han bak rattet ved en tidligere anledning.
TOK BILDE I HØY FART: Mens han kom kjørende i 90 km/t mot det som ser ut til å vaere kronprinsf­amiliens bolig Skaugum, tok Marius Borg Høiby opp telefonen og fotografer­te speedomete­ret. Her er han bak rattet ved en tidligere anledning.
 ?? ?? HØY FART: 26-åringen delte selv dette bildet i sosiale medier. Legg merke til speedomete­ret som viser 90 km/t – opp den trange alleen på veien mot Skaugum. «Der var det en gardist som holdt på å ryke med» skrev han til bildet.
HØY FART: 26-åringen delte selv dette bildet i sosiale medier. Legg merke til speedomete­ret som viser 90 km/t – opp den trange alleen på veien mot Skaugum. «Der var det en gardist som holdt på å ryke med» skrev han til bildet.
 ?? ?? MØRKLAGT: Den smale alleen fører opp til kronprins Haakon og kronprinse­sse Mette-Marits hjem.
MØRKLAGT: Den smale alleen fører opp til kronprins Haakon og kronprinse­sse Mette-Marits hjem.
 ?? ?? KJØRTE FORBI GARDISTENE: Hver eneste dag vokter vaepnede gardister Skaugum. Det er her råkjøringe­n skal ha skjedd – som også Marius selv kommentere­r. Gardisten på bildet har ingen ting med saken å gjøre.
KJØRTE FORBI GARDISTENE: Hver eneste dag vokter vaepnede gardister Skaugum. Det er her råkjøringe­n skal ha skjedd – som også Marius selv kommentere­r. Gardisten på bildet har ingen ting med saken å gjøre.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway