ETTER­RET­NING

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Inn­sat­sen til Alan Tu­ring og team­et hans i Blet­ch­ley Park var nøk­ke­len til de al­li­er­tes sei­er, ikke bare un­der slaget om At­lan­ter­ha­vet, men un­der hele kri­gen. Da de knakk Enig­ma-ko­den i 1941, kun­ne den bri­tis­ke ma­ri­nen umid­del­bart se hvert trekk som Dö­nitz gjor­de og der­med leg­ge kur­sen rundt “ulve­flok­ken” som lå og ven­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.