KON­VO­I­SYS­TE­MET

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Han­dels­ski­pe­ne var or­ga­ni­sert i kon­voi­er un­der den fare­ful­le fer­den over Nord-Atlanteren. De seil­te man­ge skip sam­men og ble es­kor­tert av den bri­tis­ke, ka­na­dis­ke og se­ne­re ame­ri­kans­ke ma­ri­nen. Det kun­ne va­ere man­ge han­dels­skip i en konvoi. Li­ke­vel var det ofte bare fire krigs­skip som fulg­te dem, på grunn av man­ge­len på skip. For å be­skyt­te seg bruk­te de sonar og ra­dar, som kun­ne av­slø­re ubå­ter både over og un­der vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.