SHORT SUN­DER­LAND

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

OPE­RA­TØR: RAF KYSTFLYKOMMANDO,

DET KA­NA­DIS­KE FLYVÅPENET

I TJE­NES­TE: 1938-59 REKKE­VID­DE: 2 848 KM

Short Sun­der­land had­de et mann­skap på el­le­ve. Det var ut­styrt med ra­dar av ty­pen “Air-to-Sur­face Ves­sel” (ASV) og be­va­ep­net med åtte synke­mi­ner og så man­ge som 16 .303-ka­li­ber ma­skin­ge­va­er av ty­pen Brow­ning. Fly­et dek­ket kon­voi­ene fra luf­ta, pa­trul­jer­te inn­sei­lin­ger og jak­tet på Dö­nitz’ ulve­flokk. Rundt 60 ubå­ter ble ned­kjem­pet av dis­se fly­ene. De ble også brukt til å pluk­ke opp over­le­ven­de etter tor­pe­der­te skip, til tross for at de ikke var la­get for å lan­de i røff sjø. Den helte­mo­di­ge, men far­li­ge prak­si­sen ble for­budt av RAFs kyst­kom­man­do i 1942.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.