ROYAL NAVAL ASSOCIATION

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

Den­ne vel­de­dig­hets­for­enin­gen er for tid­li­ge­re og nå­va­eren­de per­so­nell i Den bri­tis­ke ma­ri­ne. Den til­byr vel­ferd­tje­nes­ter og an­set­tel­ses­råd­giv­ning, skaf­fer mid­ler og har so­sia­le til­stel­nin­ger for over 300 av­de­lin­ger i Stor­bri­tan­nia og uten­lands.

“JEG HUS­KER EN MANN SOM STJAL ET BRØD. DA KOM DET BARE NOEN OG SKJØT HAM RETT

NED, OG KAS­TET LI­KET OPPI ET LASTE­PLAN.”

n Murmansk i rui­ner etter et bombe­an­grep. Sealey min­nes den rus­sis­ke havne­byen som et “ned­slå­en­de sted”. n Ven­st­re: Etter kon­voi­tje­nes­ten del­tok Sealey i land­gan­gen på D-da­gen. Han ble se­ne­re ska­det da al­li­er­te ved et uhell drep­te 117 av den bri­tis­ke...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.