Eld­bjørg har fått av­slag på 120 po­liti­job­ber

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Halv­par­ten av årets ny­ut­dan­ne­de po­liti­folk står uten jobb. Sam­ti­dig hen­ter po­liti­dis­trik­te­ne inn pen­sjo­ner­te tje­neste­menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.